Ing. Radim Jureèka konstrukce, jeøáby, elektroinstalace, zámeènické práce

mostbetmostbet

Elektroinstalace

  • zmìna parního ohøevu prùmyslových praèek na ohøev elektrický - 17 prùmyslových praèek v TATRA, a. s., Kopøivnice – 2004-2008 (obr. 1, 2)
  • elektrické rozvody prùmyslových hal
  • montហfrekvenèních mìnièù
  • výmìna elektrorozvodù v panelových domech
  • elektrické rozvody v rodinných domech
  • montហhromosvodù
  • pøestavba øízení jeøábu frekvenèním mìnièem(obr. 3, 4, 5, 6)
obr. 1
obr. 2
obr. 3
obr. 4
obr. 5
obr. 6

KontaktyIng. Radim Jureèka
Štefánikova 58/31
742 21 Kopøivnice
Tel: + 420 724 027 991
Fax: + 420 556 810 190
IÈO: 73331112
DIÈ: CZ6712202046