Ing. Radim Jureèka konstrukce, jeøáby, elektroinstalace, zámeènické práce

mostbetmostbet

Vítejte

Firma byla založena v r. 2004.

Od svého vzniku se zabývá montážemi, opravami, rekonstrukcemi mostových jeøábù, otoèných sloupových jeøábù a jeøábových drážek, výrobou a montážemi ocelových konstrukcí, elektroinstalacemi a zámeènickými pracemi.

Provádí revizní èinnost, preventivní prohlídky zdvihacích zaøízení, prohlídky ocelových konstrukcí a zvláštní posouzení jeøábù.

KontaktyIng. Radim Jureèka
Štefánikova 58/31
742 21 Kopøivnice
Tel: + 420 724 027 991
Fax: + 420 556 810 190
IÈO: 73331112
DIÈ: CZ6712202046